không có liên lạc

Gửi người yêu cũ của tôi: Đây là lý do tại sao tôi chặn bạn
Gửi người yêu cũ của tôi: Đây là lý do tại sao tôi chặn bạn
Tôi không muốn bạn xuất hiện trong cuộc sống của tôi khi bạn cảm thấy thích nó và làm mọi thứ rối tung lên. Tôi đang ở một nơi tốt bây giờ. Cuối cùng thì tôi cũng đã tìm thấy sự bình yên và tôi không muốn bạn làm xáo trộn điều đó. Bạn đã đưa tôi đi đủ trò tàu lượn siêu tốc. Tôi không cần một cái nữa...