Mẹo vặt

Bạn đang sử dụng thời gian của mình như thế nào?
Bạn đang sử dụng thời gian của mình như thế nào?
Cách chúng ta sử dụng thời gian nói lên rất nhiều điều về con người của chúng ta… hoặc, người ta đã nói như vậy. Vì vậy, chúng ta nên chọn cách chi tiêu một cách khôn ngoan. Chúng ta chỉ có rất nhiều thời gian để làm mọi thứ chúng ta muốn...
Có thất bại mới có thành công
Có thất bại mới có thành công
Nếu bạn chưa trải qua tất cả nỗi đau trong cuộc đời, bạn sẽ không biết mình thực sự mạnh mẽ đến mức nào. Bạn sẽ không bao giờ biết bạn thực sự có thể lấy bao nhiêu...